SLUŽBY A CENY modernej správy domu

Len v modernej správe domu majú vlastníci k dispozícii konfigurátor služieb s automatickou kalkuláciou ceny

Prechod od centrálne plánovanej výstavby bytových domov k individuálnej a mohutná modernizácia pôvodného bytového fondu reagujúca na špecifické požiadavky vlastníkov priniesli stavebno-technickú pestrosť. Neustále narastajúcu rôznorodosť stavieb a špecifickosť požiadaviek vlastníkov sme vzali ako príležitosť na skvalitnenie služieb a odlíšenie sa od konkurencie.

Ako prví na Slovensku sme ponúkli vlastníkom bytových domov konfigurátor rozsahu paušálnych služieb správy. V súčasnosti je možné v rámci paušálneho poplatku za správu rozšíriť základný rozsah o 20 jedinečných služieb prostredníctvom balíčkov. Konfigurátor počíta odmenu za správu podľa cca 50 parametrov domu. Výsledkom je rozsah služieb, poplatok za správu ušitý na mieru a predovšetkým spokojní vlastníci.

Jedinečná možnosť nastavenia rozsahu služieb

Zmyslom konfigurovania rozsahu služieb základného balíka hradeného paušálne mesačným poplatkom za správu je, aby vlastníci platili len za to, čo požadujú. Nastavenie rozsahu a cena poplatku sa odsúhlasuje nadpolovičnou väčšinou vlastníkov domu.

Rozsah služieb možno rozširovať smerom k vyššiemu komfortu. Vlastníkom zhruba za 1€ mesačne skenujeme cenové ponuky, faktúry, zmluvy, revízne správy a sprístupňujeme ich na informačný portál, kde ich majú 24 hodín k dispozícii z pohodlia domova. Získajú tak bezprostredný prehľad o tom, čo sa deje v dome.

Za cca 1,5€ mesačne prevádzkujeme pre dom službu HELPDESKu. Takto môžu vlastníci hlásiť požiadavky jednoducho prostredníctvom mobilného telefónu, prípadne zavolaním na recepciu správcu. HELPDESK automaticky meria dĺžku riešenia požiadavky a posiela notifikačné správy. Ide o veľmi obľúbenú službu, ktorá prispieva k efektívnej identifikácii problémov na dome a promptnému riešeniu závad. Svedčí o tom už viac ako 600 000 zaslaných notifikačných správ súvisiacich s nahlásenými problémami.

K dispozícií majú vlastníci tiež kompletný prechod na digitálny on-line prístup k dokumentácii domu. V oblasti starostlivosti o majetok poskytujeme systém preventívnej údržby domu. Tieto užitočné služby sú kalkulované za príplatok pár desiatok centov k základnému poplatku.

Orientačné poplatky za správu
Mesačne za byt
Mestská vila so 4 bytmi a vlastnou kotolňou
33,00 €
Bytový dom so 40 bytmi
12,00 €
Polyfunkčný dom so 140 bytmi
10,00 €
Panelový dom so 140 bytmi
9,50 €


Konfigurátor pre kalkuláciu poplatku za správu

Ku každému bytovému domu pristupujeme osobitne. Tento princíp uplatňujeme aj v cenotvorbe poplatku za správu. Pri kalkulácií používame systém dvojzložkovej ceny.

Prvú položku tvorí agenda domu. Táto cena nezohľadňuje počet bytov a je závislá len na potrebách Vašej nehnuteľnosti z pohľadu jej prevádzky a legislatívnych povinnosti, ktoré ako vlastníci nehnuteľností máte a realizujete ich prostredníctvom správcu.

Druhú zložku ceny tvorí agenda bytu. Počet bytov v dome významným spôsobom ovplyvňuje náklady správcu najmä v súvislosti s komunikáciou, odpočtami, počtom platieb, vyúčtovaní atď. Pri týchto nákladoch si môžete vybrať v sprístupnenom konfigurátore z troch úrovní služieb podľa Vašich požiadaviek.

Vďaka dvojzložkovému systému kalkulácie odmeny za správu vychádzajú naše poplatky za správu na veľkých domoch o 20-30% nižšie voči konkurencii aj pri najširších balíkoch služieb.

Formulár na výpočet kalkulácie