HELPDESK modernej správy domu

Len u nás vždy vidíte, na čom práve pracujeme, nech ste kdekoľvek

Moderné technológie v dome sú len na príťaž, pokiaľ správne nefungujú. Bytové domy sa postupne stávajú zložitejšími na prevádzku a údržbu. Okrem stavebných súčastí pribúda v dome techniky a technológií. Dodávateľsky riešených služieb je stále viac. Cieľom týchto výdobytkov pokroku má byť úžitok a radosť vlastníkov, nie ďalšie starosti.

Aby to tak bolo, ponúkame nástroj HELPDESK, ktorý slúži na nahlasovanie incidentov - porúch, závad a reklamácií na dome a jeho okolí a ich rýchle odstránenie.


Jednoduché hlásenie závad

Požiadavky je možné jednoducho hlásiť prostredníctvom aplikácie v mobile, prípadne prostredníctvom zavolania alebo emailom a náš pracovník poruchu zaznamená do systému.

Takto o poruche vie správca, ktorý ju začne riešiť a vlastníci vidia, v akom stave je riešenie. Po vyriešení systém informuje notifikačnou správou o vyriešení problému.

Dokumenty

Rýchle odstraňovanie závad

Systém automaticky zaznamenáva čas hlásenia, sleduje rýchlosť plnenia úloh, uchováva históriu hlásení a generuje štatistiky, ktoré nám slúžia na zlepšovanie procesov.

Vďaka aplikácii HELPDESK vieme lepšie merať procesy, čo využívame v ďalšom nástroji modernej správy domu pre objektívnejšie nastavenie cenotvorby. Popis KONFIGURÁTORA nájdete v časti výhod SLUŽBY&CENY.

HelpDesk

Aktuálny stav požiadaviek v HELPDESKu

1549
Zadané
72
Otvorené
1455
Vyriešené