HELPDESK modernej správy domu

Len u nás vždy vidíte, na čom práve pracujeme, nech ste kdekoľvek

Moderné technológie v dome sú len na príťaž, pokiaľ správne nefungujú. Bytové domy sa postupne stávajú zložitejšími na prevádzku a údržbu. Okrem stavebných súčastí pribúda v dome techniky a technológií. Dodávateľsky riešených služieb je stále viac. Cieľom týchto výdobytkov pokroku má byť úžitok a radosť vlastníkov, nie ďalšie starosti.

Aby to tak bolo, ponúkame nástroj HELPDESK, ktorý slúži na nahlasovanie incidentov - porúch, závad a reklamácií na dome a jeho okolí. A ich rýchle odstránenie.

Prehľadný systém riešenia požiadaviek vlastníkov

V modernej správe domu vidíte vždy na čom práve pracujeme. Obrazovka HELPDESK je umiestnená na recepcií, technici ju majú v počítačoch a mobiloch, vlastníkom je dostupná v informačnom portály.

V ľavom stĺpci sú požiadavky čakajúce na pridelenie a požiadavky v riešení. V pravom stĺpci sa zobrazujú požiadavky, ktoré boli vyriešené. Systém zobrazuje požiadavky podľa časového hľadiska. Vďaka tomu sa žiadna požiadavka nestratí, na žiadnu sa nezabudne. Po vyriešení systém automaticky informuje notifikačnou správou o vyriešení problému.

HELPDESK sleduje rýchlosť plnenia úloh, uchováva históriu hlásení a generuje štatistiky, ktoré nám slúžia na zlepšovanie procesov. Vďaka aplikácii HELPDESK vieme lepšie merať procesy, čo využívame v ich zlepšovaní.

Dokumenty

Moderné hlásenie porúch

Požiadavky do helpdesku je možné jednoducho hlásiť prostredníctvom aplikácie v mobile 24 hodín denne. V pracovnom čase tiež zavolaním na recepciu 02 / 3236 3831. Následne náš pracovník poruchu zaznamená do systému helpdesku. Hlásenie je možné tiež prostredníctvom emailu.

Požiadavky sú stručné a prehľadné vďaka preddefinovanej štruktúre:
-identifikácia, kto požiadavku zadal znamená ľahkú komunikáciu pri riešení
-predmet požiadavky - zobrazuje sa v prehľadoch, ktoré vidia technici a vedenie
-detailnejší popis požiadavky
-pridelená zodpovedná osoba za riešenie
-stav v akom je požiadavka

Požiadavky zobrazujú priebeh riešenia čo je dôležité najmä pri zložitejších zadaniach ktoré sa riešia vo viacerých krokoch. Vlastníci vidia celý priebeh riešenia aj s časovými údajmi jednotlivých krokov.

HelpDesk

Vlastná údržba - rýchle odstraňovanie závad

Pre zabezpečenie promptného odstraňovania drobných závad na bytových domoch vo výhodnej cene 22€/hod. ponúkame realizáciu nasledovných činností vo vlastnej réžii:

1. maľovanie a vysprávky v malom rozsahu
2. drobné opravy dlažieb a obkladov
3. zámočnícke práce - opravy, výmeny vložiek a zámkov
4. nastavovanie pántov a samozatváračov na vchodových bránach
5. výmena žiaroviek
6. výmena menoviek na tablách
7. drobné poruchy na vodovodných potrubiach
8. čistenie strešných vpustí
9. montáž schránok, informačných tabulí...

Vďaka internému systému drobnej údržby riešime nenáročné závady do 48 hodín od nahlásenia. Našou prednosťou je precíznosť aj pri drobných prácach na ktoré iní nemajú čas.

Dokumenty