HELPDESK modernej správy domu

Len u nás vždy vidíte, na čom práve pracujeme, nech ste kdekoľvek

Moderné technológie v dome sú len na príťaž, pokiaľ správne nefungujú. Bytové domy sa postupne stávajú zložitejšími na prevádzku a údržbu. Okrem stavebných súčastí pribúda v dome techniky a technológií. Dodávateľsky riešených služieb je stále viac. Cieľom týchto výdobytkov pokroku má byť úžitok a radosť vlastníkov, nie ďalšie starosti.

Aby to tak bolo, ponúkame nástroj HELPDESK, ktorý slúži na nahlasovanie incidentov - porúch, závad a reklamácií na dome a jeho okolí. A ich rýchle odstránenie.


Jednoduché hlásenie závad

Požiadavky je možné jednoducho hlásiť prostredníctvom aplikácie v mobile, prípadne prostredníctvom zavolania alebo emailom a náš pracovník poruchu zaznamená do systému.

Takto o poruche vie správca, ktorý ju začne riešiť a vlastníci vidia, v akom stave je riešenie. Po vyriešení systém informuje notifikačnou správou o vyriešení problému. Systém automaticky zaznamenáva čas hlásenia, sleduje rýchlosť plnenia úloh, uchováva históriu hlásení a generuje štatistiky, ktoré nám slúžia na zlepšovanie procesov.

Vďaka aplikácii HELPDESK vieme lepšie merať procesy, čo využívame v ďalšom nástroji modernej správy domu pre objektívnejšie nastavenie cenotvorby. Popis KONFIGURÁTORA nájdete v časti výhod SLUŽBY&CENY.

Dokumenty

Rýchle odstraňovanie závad

Pre zabezpečenie promptného odstraňovania drobných závad na bytových domoch v rozumnej cene ponúkame realizáciu nasledovných činností vo vlastnej réžii:

1. maľovanie a vysprávky v malom rozsahu
2. drobné opravy dlažieb a obkladov
3. zámočnícke práce - opravy, výmeny vložiek a zámkov
4. nastavovanie pántov a samozatváračov na vchodových bránach
5. výmena žiaroviek
6. výmena menoviek na tablách
7. drobné poruchy na vodovodných potrubiach
8. čistenie strešných vpustí
9. montáž schránok, informačných tabulí...

Vďaka internému systému drobnej údržby riešime nenáročné závady do 48 hodín od nahlásenia.

HelpDesk

Aktuálny stav požiadaviek v HELPDESKu

0
Zadané
0
Otvorené
0
Vyriešené