REFERENCIE modernej správy domu

Spoločne s vlastníkmi robíme Bratislavu lepším miestom pre život. Inšpirujte sa domami "odvedľa".

Pozrite sa ako naše priority vyzerajú v praxi. Čo všetko sa vlastníkom v spolupráci s nami podarilo zrealizovať. V čo Vám vieme byť nápomocný. Nechajte sa inšpirovať realizáciami. Využite bohaté skúsenosti, ktorými disponujeme. Prekonzultujte s našimi technikmi možnosti modernej správy pri prezentácií nápadu ostatným vlastníkom domu a pri získaní súhlasu. Informačný portál Vám ponúka viacero spôsobov ako celý proces rozhodovania vlastníkov transparentne a jednoducho vykonať.

Nemajte obavy z investičných akcií na Vašom dome. Vykonávame poradenstvo v oblasti modernizácie a plánovania úsporných opatrení. Asistujeme pri investičných akciách formou poradenstva pri výbere dodávateľov, príprave technických projektov, zabezpečení financovania, príprave podkladov k žiadostiam o úvery, dotačné programy a granty. Zabezpečili sme napríklad obnovu vyše 100 bytových domov, výmenu viac ako 30 výťahov, cez 10 zdravotechniky, výstavbu dvoch desiatok kontajnerových stojísk a modernizáciu cca 10 domových kotolní.

Unknown image

VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

S rozširovaním separácie odpadu pribúda počet kontajnerov na existujúcich stanovištiach. Najnovšie pribudli kontajnery na biologický kuchynský odpad a oleje, ktoré mnoho krát nebolo kde umiestniť v rámci existujúcich možností. Vybudovanie estetického kontajnerového stanovišťa je jedna z možností ako zväčšiť priestor pre nové kontajnery a skultúrniť verejný priestor pri Vašom bytovom dome. Zapustením kontajnerov do zmeme alebo vybudovaním zelenej strechy na stojisku skrášlite okolie a doplníte zeleň. V prípade potreby zabezpečíme pre nové stanovište nájom mestského pozemku. Ak kontajnerové stanovište splní podmienky manuálu mesta má dom nárok na udelenie dotácie.

Unknown image

OBNOVA VSTUPNÝCH BRÁN

Vstupné dvere do bytového domu vítajú vlastníkov a návštevníkovo ako prvé. Zrekonštruované alebo nové vstupné dvere okrem estetickej funkcie často prinesú vlastníkom aj zlepšenie bezpečnosti a komfortu nakoľko súčasťou obnov sú aj inštalácie domových elektronických vrátnikov s kamerou. Nakoľko spravuje cez 100 bytových domov v Starom Meste máme bohaté skúsenosti aj s renováciami historických vstupných brán v pamiatkovej zóne. Keď sa budete prechádzať po historickom centre mesta všimnite si aj novo osadené brány na bytových domoch. Možno Vás niektorá z nich bude inšpirovať k výmene vo Vašom dome. Radi aj Vám pomôžeme s realizáciou Vášho zámeru.

Unknown image

ÚSPORNÉ OPATRENIA PRI VYKUROVANÍ

Trápia Vás problémy pri vykurovaní ako je hluk z rozvodov a vysoké účty za teplo, prípadne časť vlastníkov sa sťažovala na zimu v bytoch. Príčinou často je nevyregulovaná sústava nakoľko viacero bytov si vymenilo radiátory a termostatické hlavice, médium v systéme nebolo upravené a časť rozvodov s nízkym prietokom boli zanesené usadeninami zo starých hrdzavejúcich rozvodov. Riešením je hydraulické vyregulovanie, opravy zapojenia rozvodov a úprava vykurovacieho média a pokles ceny za teplo až o 25%, rovnomerné vykurovanie všetkých bytov a odstránenie búchania rozvodnej sústavy z dôvodu nevyrovnaných tlakov. Máme skúsenosti aj s odstraňovaním havárií, napr. pri zatopení kotolne, jej rozobratí, vysušení a nadvihnutí na rošty.

Listujte obsah posunutím
Unknown image

OBNOVY A OPRAVY STRIECH

Zlepšenie tepelnej izolácie strechy, odstránenie tepelných mostov, výmena strešných ventilátorov, odstránenie vlhkosti a lesní, položenie hydroizolácie, výmena bleskozvodu a oplechovania atiky, odstránenie nefunkčných antén.  Odstránenie zatekania či už ide o bytový dom s plochou alebo sedlovou strechou. Môžete sa spoľahnúť na naše služby. Pripravíme pre Váš dom návrh riešenia s cenovými ponukami.

Unknown image

PORADENSTVO PRI TVORBE PLÁNU OPRÁV

Pri tvorbe plánu opráv prediskutujte s Vašim technikom možnosti zapojenia sa do aktuálnych dotačných programov, uplatnenia nových technológií, ktoré sú vhodné pre Vás dom, tipy na zvýšenie bezpečnosti a zníženia nákladov na prevádzku.  Poskytujeme poradenstvo pri špecifikácií zadania pre prípravu ponúk. Spolupracujeme s dlhoročnými partnermi pri ktorých máme záruku kvalitnej realizácie, dobrých cien a následnej bezproblémovej prevádzky.

Unknown image

VYUŽITE KOMFORT 21. STOROČIA

Ku komfortnému bývaniu patria moderné technológie. Disponujeme technológiami na prevádzku diaľkových rádiových odpočtov bez nutnosti vstupu do bytov. Okrem pochôdzkového zberu dát ponúkame možnosť automatického denného zberu údajov o spotrebe.  Ak ste aj vlastníkom staršieho bytového domu nič nebráni aby ste sa pripojili k domácnostiam v moderných novostavbách ktoré využívajú komfort najnovších technológií.

Listujte obsah posunutím