SLUŽBY modernej správy domu

Najširší rozsah služieb v rámci paušálneho poplatku za správu. Ponuka extra služieb pre Váš komfort.

Bezplatne sme sprístupnili vlastníkom informačný portál s kompletne zdigitalizovanou dokumentáciu domu a HELPDESK dostupný prostredníctvom smartfónov. Vytvorili sme elektronický register rozhodnutí vlastníkov. Zabezpečujeme odstraňovanie závad z revízii. Pomáhame vlastníkom s obnovami. Typický poplatok za správu sa pohybuje okolo 10 € mesačne, pri veľkých domoch je nižší 7-8 € a pri malých mestských vilách naopak vyšší cca 20-30€..

Okrem širokého rozsahu služieb obsiahnutých v rámci paušálneho poplatku za správu zabezpečujeme aj ďalšie služby pre zvýšenie komfortu obyvateľov bytových domov. Kvalitu služieb máme plne pod kontrolou nakoľko tieto činnosti vykonáva, respektíve manažuje náš odborný personál:

Unknown image

DROBNÁ ÚDRŽBA

Našim klientom poskytujeme drobnú údržbu o ktorú nemajú záujem externý dodávatelia. Ponúkame maľovanie a vysprávky v malom rozsahu, drobné opravy dlažieb a obkladov, zámočnícke práce - opravy, výmeny vložiek a zámkov, nastavovanie pántov a samozatváračov na vchodových bránach, výmeny žiaroviek a menoviek na tablách, opravy drobných porúch na vodovodných potrubiach, čistenie strešných vpustí, montáž schránok, informačných tabúl. Cena pre našich klientov je 22€ na hodinu a 8€ za dopravu. Väčšina prác trvá 3-5 hodín.

Unknown image

PREVÁDZKA DOMOVÝCH KOTOLNÍ

Prevádzkujeme domové kotolne, teplené čerpadla a klimatizácie. Držíme pohotovostné rezervy náhradných dielov ako sú elektródy, obehové čerpadlá, poistné ventily aby sme najčastejšie sa vyskytujúce poruchy boli schopní odstraňovať bez vplyvu na komfort. Prevádzku tepelných zdrojov do výkonu 500kW zabezpečuje neplatca DPH na priame náklady, čo prináša vlastníkom úsporu nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Prevádzkujeme cca 50 kotolní a tepelných čerpadiel za mesačnú odmenu od 100€ do 260€.

Ďalšie informácie
Unknown image

UPRATOVANIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROVG

Prepracovaný systém upratovania s individuálne nastaviteľným rozsahom upratovania v týždňovom, mesačnom a ročnom cykle. Upratovanie sa využíva aj na monitorovanie stavu spoločných priestorov, zariadení v dome a okolia. Závady sa okamžite evidujú v HELPDESKu a následne sa riešia. Cena upratovania závisí najmä od frekvencie a rozsahu upratovania. Typická cena služby v panelovom dome s jedným schodiskom a zhruba 50 bytmi sa pohybuje od 5€ na byt mesačne.

Listujte obsah posunutím
Unknown image

KOMPLEXNÉ OBNOVY BUDOV

Prestavby kotolní, renovácie striech, zateplenia obvodových plášťov, výmeny okien, plynoinštalácie a elektroinštalácie, bleskozvodných sústav, ležatých rozvodov, kanalizácie, studenej a teplej úžitkovej vody. BYTOSERVIS realizoval vyše 100 modernizácií výťahov. Bytový dom AVION, ktorý sme komplexne obnovili získal prestížne ocenenie stavba storočia. Zabezpečujeme hlasovania, stanoviská ku konaniam, stavebné povolenie, podania žiadostí na zabratie verejného priestoru, podporu ŠFRB, dotácie, komerčné úvery, kolaudačné konania. Celková cena služieb obyčajne nepresiahne 2.000€ aj pri komplexných investíciach na bytovom dome. Následne pre zabezpečenie kvalitnej realizácie ponúkame služby stavebného dozoru. Cena sa odvíja od rozsahu investície.

Unknown image

ROZPOČÍTAVANIE MERAČOV TEPLA

Komplexne zabezpečujeme inštaláciu a prevádzku systému merania a rozpočítavania nákladov za teplo v bytovom dome. Odpočet meračov vykonávame v bytoch našimi pracovníkmi alebo diaľkovo podľa typu meračov. Vďaka domácim dodávateľom máme najlepšie ceny v Bratislave. Poplatok za odpočet a rozúčtovanie na jeden radiátor je 2€ bez DPH. Za rok 2022 sme rozpočítali náklady za teplo vo výške viac ako 4.000.000 €. Zber a spracovanie máme plne pod kontrolou, čo znižuje možnosť vzniku chýb a skracuje čas spracovania.

Unknown image

DIAĽKOVÉ ODPOČTY VODOMEROV

Ponúkame moderné systémy diaľkového odpočtu spotreby vody s možnosťou denného sledovania prostredníctvom webového portálu. Životnosť batérie je 10+ rokov. Záručná doba na prenosový modul je 6 rokov. Legislatívne predpísaná povinná výmena vodomerov je 5 rokov. Vodomer s diaľkovým modul a montážou ponúkame za cca 30 € s DPH.Centrálny modul pre zber a odosielanie dát na portál stojí do 300 €. V oblastiach kde prevádzkujeme vlastnú dátovú sieť ponúkame dátový prenos bezplatne, t.z. dom šetrí cca 10 € mesačne.

Listujte obsah posunutím