Kontakty zamestnancov
sa zobrazia kliknutím na názov správcu

Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
IČO: 35736275
sídlo: Bachova 7, 821 03 Bratislava
kancelária: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
IČO: 30775817
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
IČO: 44806850
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
IČO: 46949321
Map
EMAIL - pre všetky správcovské spoločnosti skupiny
RECEPCIA - dostupná počas úradných hodín

Informácie ohľadom kontaktov a elektronickej komunikácie

Kontakty na havarijnú službu a zmluvných dodávateľov služieb pre Váš bytový dom nájdete po prihlásení sa do portálu (červené políčko LOGIN vpravo hore) v záložke kontakty ako aj na nástenke vo vestibule Vášho domu. Ak ste si ešte neaktivovali prístup do portálu, tak nás prosím kontaktujte. Uzatvorením zmluvy o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb získate prístup k viacerým službám, vrátane elektronického hlasovania, cez ktoré bolo za prvé 3 mesiace od spustenia odovzdaných vyše 1000 hlasov. Poskytovanie elektronických služieb je bezplatné.

Ak chcete kontaktovať konkrétneho zamestnanca niektorej správcovskej spoločnosti, kontakty získate kliknutím na príslušnú správcovskú spoločnosť uvedenú vľavo. Kontaktné údaje na technika Vášho domu a zástupcov vlastníkov sú uvedené v záložke kontakty v informačnom portáli, na nástenke vo Vašom vchode a nájdete ich aj vo Vašom ročnom vyúčtovaní domu.

V prípade otázok týkajúcich sa portálu, našich služieb alebo ochrany osobných údajov nás neváhajte osloviť prostredníctvom kontaktného formuláru.

Úradné hodiny klientskeho centra

Pondelok
8:00 - 17:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 14:00
Stretnutia s technikmi si prosím dohodnite vopred aby ste mali istotu, že ich zastihnete v kancelárii a budete prednostne vybavený.
V prípade štátnych sviatkov je klientske centrum zatvorené.
Ak máte záujem o nahliadnutie do dokladov domu, tak Vám je k dispozícií informačný portál. V ňom v záložke HELPDESK môžete zadať požiadavky na správcu aj mimo úradných hodín.

Image