PFM GROUP - moderná správa domu

Len v skupine PFM zažijete modernú správu domu

Sme skupina s víziou a chuťou ďalej rozvíjať moderné služby správy domu. Našou snahou je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave a byť pre nich prvou voľbou, keď sa rozhodujú, komu zveria správu svojho bytového domu.

Snaha byť prvou voľbou pri výbere správcu

Kvalitné služby je schopný poskytnúť len skúsený tím pracovníkov. Mzdové náklady tvoria dlhodobo najväčšiu a najrýchlejšie rastúcu položku v poplatku za správu. Preto venujeme veľké úsilie zavádzaniu moderných informačných technológií do našej práce a rozširovaniu skupiny pre získanie úspor z rozsahu. Vďaka týmto dvom opatreniam dostanú vlastníci – naši klienti - výrazne lepšie služby za poplatok na úrovni konkurencie.

Neustále zlepšovanie služieb a racionalizácia práce

Za ostatné obdobie sme prijali mnohé racionalizačné opatrenia, ktoré nám umožnil príchod nových technológií. Investovaním do moderných technológií, zavedením nového softvéru a racionalizáciou postupov sme boli schopní zabezpečiť neustále sa rozširujúce legislatívne povinnosti. Úsilie o znižovanie nákladov so sebou prinieslo aj nepopulárne rušenie pracovných miest.

Racionalizačné opatrenia

Pre ilustráciu našej snahy o zmiernenie dopadu nárastu mzdových nákladov na poplatok za správu za ostatné roky uvádzame niekoľko výsledkov realizovaných racionalizačných opatrení.

2000
2005
2010
2015
Počet zamestnancov
12
16
13
13
Priemerná mzda v SR
379 €
573 €
769 €
883 €
Počet faktúr
7 000
8 000
10 000
13 000
Počet domov v správe
55
71
72
106
Počet úverov
0
0
20
56
Počet bankových operácií
62 000
80 000
85 000
104 000

Rozširovanie skupiny PFM Group a úspory z rozsahu

24-ročná história skupiny je spojená s neustálym rastom. Cieľom zvyšovania počtu spravovaných domov je kumulácia prostriedkov, ktoré nám umožňujú budovať špecializovaný tím a vytvárajú priestor na väčšie investície do zlepšovania služieb.

Sme radi, že si nás vybralo viacero majiteľov správcovských spoločností za partnera a umožnilo nám začleniť ich spoločnosti do skupiny PFM. Skupinu tvorí niekoľko spoločností, ktoré zdieľajú kapacity a zdroje za účelom flexibilnosti a úspor z rozsahu.

Stručná história budovania skupiny:
1996
  • založenie Karloveskej realizačnej spoločnosti s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.) a uzatvorenie prvej Zmluvy o výkone správy
2011
  • K.R.S., s.r.o. nadobúda podiel v spoločnosti KAREX SK s.r.o., v roku 2014 zmena názvu na EPROMA plus, s.r.o.
2013
  • založenie materskej spoločnosť Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM Group s.r.o.), ktorá sa stáva jediným spoločníkom v spoločnostiach K.R.S., s.r.o., KAREX SK s.r.o. a EPROMA s.r.o.
2014
  • založenie spoločnosti PFM Services s.r.o. za účelom poskytovania drobnej údržby a upratovacích služieb vo vlastnej réžií
2015
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti KORS - Reality, s.r.o., v roku 2016 zmena obchodného mena na EPROMA SK s.r.o
2016
  • nadobudnutie podielu v spoločnosti EPROMA Devín s.r.o. zameranej na správu rezidenčných areálov
2018
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti SPRAV-BYT Bratislava, s. r. o.
2019
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti Bytkomfort - BA, a.s.