POPLATKY modernej správy domu

Najširšie služby v rámci paušálneho poplatku. Konfigurátor služieb s automatickou kalkuláciou ceny.

Prechod od centrálne plánovanej výstavby bytových domov k individuálnej a mohutná modernizácia pôvodného bytového fondu reagujúca na špecifické požiadavky vlastníkov priniesli stavebno-technickú pestrosť. Neustále narastajúcu rôznorodosť stavieb a špecifickosť požiadaviek vlastníkov sme vzali ako príležitosť na skvalitnenie služieb a odlíšenie sa od konkurencie.

Ako prví na Slovensku sme ponúkli vlastníkom bytových domov konfigurátor rozsahu paušálnych služieb správy. V súčasnosti je možné v rámci paušálneho poplatku za správu rozšíriť základný rozsah o 20 jedinečných služieb prostredníctvom balíčkov. Konfigurátor počíta odmenu za správu podľa cca 50 parametrov domu. Výsledkom je rozsah služieb, poplatok za správu ušitý na mieru a predovšetkým spokojní vlastníci.

Nadštandardný rozsahu služieb už v základnej cene

Zmyslom konfigurovania rozsahu služieb základného balíka hradeného paušálne mesačným poplatkom za správu je, aby vlastníci platili len za to, čo požadujú. Nastavenie rozsahu a cena poplatku sa odsúhlasuje nadpolovičnou väčšinou vlastníkov domu.

Rozsah služieb možno rozširovať smerom k vyššiemu komfortu. Vlastníkom v základnom poplatku skenujeme cenové ponuky, faktúry, zmluvy, revízne správy a sprístupňujeme ich na informačný portál, kde ich majú 24 hodín k dispozícii z pohodlia domova. Získajú tak bezprostredný prehľad o tom, čo sa deje v dome.

V rámci základného balíka služieb prevádzkujeme pre dom službu HELPDESKu. Takto môžu vlastníci hlásiť požiadavky jednoducho prostredníctvom mobilného telefónu, prípadne zavolaním na recepciu správcu. HELPDESK automaticky meria dĺžku riešenia požiadavky a posiela notifikačné správy. Ide o veľmi obľúbenú službu, ktorá prispieva k efektívnej identifikácii problémov na dome a promptnému riešeniu závad. Svedčí o tom už viac ako 600 000 zaslaných notifikačných správ súvisiacich s nahlásenými problémami.

K dispozícií majú vlastníci tiež kompletný prechod na digitálny on-line prístup k dokumentácii domu. V oblasti starostlivosti o majetok poskytujeme systém preventívnej údržby domu. Tieto užitočné služby sú kalkulované za príplatok pár desiatok centov k základnému poplatku.

Orientačné poplatky za správu
Mesačne za byt
Mestská vila so 4 bytmi a vlastnou kotolňou
33,00 €
Bytový dom so 40 bytmi
12,00 €
Polyfunkčný dom so 140 bytmi
10,00 €
Panelový dom so 140 bytmi
9,50 €
Konfigurátor pre kalkuláciu poplatku za správu

Ku každému bytovému domu pristupujeme osobitne. Tento princíp uplatňujeme aj v cenotvorbe poplatku za správu. Pri kalkulácií používame systém dvojzložkovej ceny.

Prvú položku tvorí agenda domu. Táto cena nezohľadňuje počet bytov a je závislá len na potrebách Vašej nehnuteľnosti z pohľadu jej prevádzky a legislatívnych povinnosti, ktoré ako vlastníci nehnuteľností máte a realizujete ich prostredníctvom správcu.

Druhú zložku ceny tvorí agenda bytu. Počet bytov v dome významným spôsobom ovplyvňuje náklady správcu najmä v súvislosti s komunikáciou, odpočtami, počtom platieb, vyúčtovaní atď. Pri týchto nákladoch si môžete vybrať v sprístupnenom konfigurátore z troch úrovní služieb podľa Vašich požiadaviek.

Vďaka dvojzložkovému systému kalkulácie odmeny za správu vychádzajú naše poplatky za správu na veľkých domoch o 20-30% nižšie voči konkurencii aj pri najširších balíkoch služieb.

Formulár na výpočet kalkulácie

DOKUMENTY A INFORMÁCIE PRE KLIENTOV