VÝHODY modernej správy domu

Tieto služby nájdete len v skupine správcovských spoločností PFM Group s.r.o.

Moderná správa domu ponúka elegantné riešenia problémov, ktoré trápia vlastníkov bytov. Kľúčom k spokojnosti vlastníkov je jedinečné previazanie moderných technológií so zodpovedným osobným prístupom a neustále zlepšovanie služieb.

Hľadáte služby modernej správy Vášho bytového domu? Skupina správcovských spoločností PFM Group s.r.o. je potom správna voľba. Ponúkame jedinečné služby, ktoré nájdete len u nás. Uvádzame niekoľko výhod:

Unknown image

Výhoda 1. INFORMAČNÝ PORTÁL

Vlastné riešenie pre elektronickú komunikáciu s vlastníkmi. Denne skenujeme stovky cenových ponúk, faktúr, zmlúv, zápisníc, aby ste ich okamžite mali k dispozícii. Platforma portálu umožňuje vlastníkom v predstihu prediskutovať program a návrhy schôdze.

Portál obsahuje vyše 80 000 naskenovaných strán dokumentov. Ku koncu roka 2020 mal portál vyše 7 000 aktívnych užívateľov.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 2. ON-LINE HELPDESK

Nástroj na evidovanie požiadaviek a riešenie problémov na spravovaných objektoch. Požiadavky je možné jednoducho hlásiť prostredníctvom mobilného telefónu, prípadne zavolaním na recepciu správcu. HELPDESK automaticky meria dĺžku riešenia požiadavky a posiela notifikačné správy.

HELPDESK poslal vlastníkom viac ako 500 000 notifikačných správ. V roku 2020 sme prostredníctvom HELPDESKu vyriešili 2 907 závad a podnetov na domoch.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 3. KONFIGURÁTOR SLUŽIEB

Systém portálu a HELPDESKu umožňuje nastavovať rozsah služieb správy individuálne podľa potrieb domu. To dáva vlastníkom možnosť zahrnúť aj nadštandardné služby do základnej paušálnej odmeny za správu a nepriplácajú za ne podľa cenníkov, čo vychádza spravidla drahšie.

Vďaka konfigurácii služieb vlastníci zaplatili v roku 2020 na poplatkoch z cenníka dodatočných služieb menej ako 5% celkovej ceny poplatku za správu. V tomto sme jedineční na trhu.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím
Unknown image

Výhoda 4. KALKULAČKA POPLATKU

Nami vyvinutá kalkulačka poplatku za správu pracuje systémom dvojzložkovej ceny. Prvú položku tvorí agenda domu, druhú agenda bytu. Kalkulácia pracuje s cca 50 parametrami domu. Takto vieme transparentne a presne nastaviť cenu poplatku aj pri špecifických požiadavkách domu na rozsah služieb.

Vďaka dvojzložkovému systému kalkulácie odmeny za správu vychádzajú naše poplatky za správu na veľkých domoch o 20-30% nižšie voči konkurencii aj napriek širšiemu rozsahu služieb.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 5. NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE

Meranie výkonnosti procesov napomáha hospodárnosti pri výkone správy. Jednoduchá a okamžitá spätná väzba od klientov poskytuje presné štatistiky o rozsahu, rýchlosti a kvalite poskytovaných služieb, čo nám pomáha neustále zlepšovať ich kvalitu.

Aj preto si nás vybralo už 7 správcov za partnera, vďaka čomu disponujeme konkurenčnou výhodou úspor z rozsahu a širokým rozsahom znalostí. Jedenásť zamestnancov má certifikát oprávnenej osoby absolvujúcej akreditované vzdelávanie MDaV SR.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 6. KLIENTSKE CENTRUM

Presadzujeme filozofiu byť vlastníkom k dispozícii vždy, keď to potrebujú. Informačný portál a HELPDESK je prístupný vlastníkom 24 hodín denne, vrátane víkendov a sviatkov. V prípade, ak uprednostňujete osobné stretnutie, sme Vám k dispozícii každý pracovný deň.

Ako jediní v Bratislave máme klientske centrum otvorené päť dní v týždni a klientom sme k dispozícií na troch miestach - v  Starom Meste a v Karlovej Vsi.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím