VÝHODY modernej správy domu

Začnite využívať výhody modernej správy domu. Riešenia ktoré majú úspech a ktoré neustále zdokonaľujeme.

Moderná správa domu ponúka elegantné riešenia problémov, ktoré trápia vlastníkov bytov. Kľúčom k spokojnosti vlastníkov je jedinečné previazanie moderných technológií so zodpovedným osobným prístupom a neustále zlepšovanie služieb.

Hľadáte služby modernej správy Vášho bytového domu? Správcovské spoločnosti Bytkomfort - BA, a.s., BYTOSERVIS spol. s r.o. a AVION SPRÁVA, s.r.o. zo skupiny PFM Group s.r.o. sú potom správna voľba. Ponúkame jedinečné služby, ktoré nájdete len u nás. Uvádzame niekoľko výhod:

Unknown image

Výhoda 1. INFORMAČNÝ PORTÁL

Vlastné riešenie pre elektronickú komunikáciu s vlastníkmi. Denne skenujeme stovky cenových ponúk, faktúr, zmlúv, zápisníc, revízií aby ste ich okamžite mali k dispozícii. Platforma portálu umožňuje v predstihu prediskutovať program a návrhy domovej schôdze alebo elektronickým hlasovaním prijímať rozhodnutia.

Portál obsahuje vyše 200 000 dokumentov online sprístupnených vlastníkom. Ku koncu roka 2023 mal portál vyše 7 000 aktívnych užívateľov.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 2. ON-LINE HELPDESK

Nástroj na evidovanie požiadaviek a riešenie problémov na spravovaných objektoch. Požiadavky je možné jednoducho hlásiť prostredníctvom mobilného telefónu, prípadne zavolaním na recepciu správcu. HELPDESK automaticky meria dĺžku riešenia požiadavky a posiela notifikačné správy.

HELPDESK poslal vlastníkom viac ako 1 000 000 notifikačných správ. V roku 2023 sme prostredníctvom HELPDESKu vyriešili 1 637 závad a podnetov na domoch.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 3. NON-STOP MONITORING

Internet vecí posúva správu na vyššiu úroveň. Ako prvý správca máme vybudovanú vlastnú dátovú sieť v rámci Bratislavy na zber telemetrických údajov z bytových domov. Riešenia si vyvíjame na zákazku a integrujeme ich do nášho ekosystému.

Non-stop monitoring domových kotolní šetrí náklady na obsluhu a skracuje čas výpadkov na cca 2 hodiny. Diaľkový odpočet spotreby vody vie upozorniť vlastníka na únik a poruchu meradla počas jeho neprítomnosti.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím
Unknown image

Výhoda 4. KALKULAČKA POPLATKU

Nami vyvinutá kalkulačka poplatku za správu pracuje systémom dvojzložkovej ceny. Prvú položku tvorí agenda domu, druhú agenda bytu. Kalkulácia pracuje s cca 50 parametrami domu. Takto vieme transparentne a presne nastaviť cenu poplatku aj pri špecifických požiadavkách domu na rozsah služieb.

Vďaka dvojzložkovému systému kalkulácie odmeny za správu vychádzajú naše poplatky za správu na veľkých domoch o 20-30% nižšie voči konkurencii aj napriek širšiemu rozsahu služieb.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 5. NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE

Správe bytových domov sa venujeme od roku 1996. Aktuálne spravujeme vyše 200 bytových domov prostredníctvom 4 správcovských spoločností. Ako prvý sme vyvinuli viacero jedinečných riešení pre vlastníkov bytov. Bohaté skúsenosti a spätná väzba od klientov nám pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu riešení a služieb.

Deväť správcov si nás vybralo za partnera. Vďaka tomu disponujeme tímom zo širokým rozsahom znalostí a konkurenčnou výhodou úspor z rozsahu. 10 zamestnancov má certifikát oprávnenej osoby akreditovaného vzdelávania MDaV SR.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 6. KLIENTSKE CENTRUM

Presadzujeme filozofiu byť vlastníkom k dispozícii vždy, keď to potrebujú. Informačný portál a HELPDESK je prístupný vlastníkom 24 hodín denne, vrátane víkendov a sviatkov. V prípade, ak uprednostňujete osobné stretnutie, sme Vám k dispozícii každý pracovný deň.

Ako jediní v Bratislave máme klientske centrum otvorené päť dní v týždni nepretržite aj v čase obeda. Vo veľkých rezidenčných projektoch je v prípade záujmu obyvateľom k dispozícií okrem recepcie aj technik-správca.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím