VÝHODY modernej správy domu

Tieto služby nájdete len v skupine správcovských spoločností PFM Group s.r.o.

Moderná správa domu ponúka elegantné riešenia problémov, ktoré trápia vlastníkov bytov. Kľúčom k spokojnosti vlastníkov je jedinečné previazanie moderných technológií so zodpovedným osobným prístupom a neustále zlepšovanie služieb.

Hľadáte služby modernej správy Vášho bytového domu? Skupina správcovských spoločností PFM Group s.r.o. je potom správna voľba. Ponúkame jedinečné služby, ktoré nájdete len u nás. Uvádzame niekoľko výhod:

Unknown image

Výhoda 1. INFORMAČNÝ PORTÁL

Vlastné riešenie pre elektronickú komunikáciu s vlastníkmi. Denne skenujeme stovky cenových ponúk, faktúr, zmlúv, zápisníc, aby ste ich okamžite mali k dispozícii. Platforma portálu umožňuje vlastníkom v predstihu prediskutovať program a návrhy schôdze.

Portál obsahuje vyše 130 000 dokumentov online sprístupnených vlastníkom. Ku koncu roka 2022 mal portál vyše 7 000 aktívnych užívateľov.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 2. ON-LINE HELPDESK

Nástroj na evidovanie požiadaviek a riešenie problémov na spravovaných objektoch. Požiadavky je možné jednoducho hlásiť prostredníctvom mobilného telefónu, prípadne zavolaním na recepciu správcu. HELPDESK automaticky meria dĺžku riešenia požiadavky a posiela notifikačné správy.

HELPDESK poslal vlastníkom viac ako 800 000 notifikačných správ. V roku 2022 sme prostredníctvom HELPDESKu vyriešili 2 704 závad a podnetov na domoch.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 3. NON-STOP MONITORING

Internet vecí posúva správu na vyššiu úroveň. Ako prvý správca máme vybudovanú vlastnú dátovú sieť v rámci Bratislavy na zber telemetrických údajov z bytových domov. Riešenia si vyvíjame na zákazku a integrujeme ich do nášho ekosystému.

Non-stop monitoring domových kotolní šetrí náklady na obsluhu a skracuje čas výpadkov na cca 2 hodiny. Diaľkový odpočet spotreby vody vie upozorniť vlastníka na únik a poruchu meradla počas jeho neprítomnosti.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím
Unknown image

Výhoda 4. KALKULAČKA POPLATKU

Nami vyvinutá kalkulačka poplatku za správu pracuje systémom dvojzložkovej ceny. Prvú položku tvorí agenda domu, druhú agenda bytu. Kalkulácia pracuje s cca 50 parametrami domu. Takto vieme transparentne a presne nastaviť cenu poplatku aj pri špecifických požiadavkách domu na rozsah služieb.

Vďaka dvojzložkovému systému kalkulácie odmeny za správu vychádzajú naše poplatky za správu na veľkých domoch o 20-30% nižšie voči konkurencii aj napriek širšiemu rozsahu služieb.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 5. NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE

Meranie výkonnosti procesov napomáha hospodárnosti pri výkone správy. Jednoduchá a okamžitá spätná väzba od klientov a monitoring poskytujú presné štatistiky o rozsahu, rýchlosti a kvalite poskytovaných služieb. To nám pomáha neustále zlepšovať ich kvalitu.

Deväť správcov si nás vybralo za partnera. Vďaka tomu disponujeme tímom zo širokým rozsahom znalostí a konkurenčnou výhodou úspor z rozsahu. 10 zamestnancov má certifikát oprávnenej osoby akreditovaného vzdelávania MDaV SR.

Ďalšie informácie
Unknown image

Výhoda 6. KLIENTSKE CENTRUM

Presadzujeme filozofiu byť vlastníkom k dispozícii vždy, keď to potrebujú. Informačný portál a HELPDESK je prístupný vlastníkom 24 hodín denne, vrátane víkendov a sviatkov. V prípade, ak uprednostňujete osobné stretnutie, sme Vám k dispozícii každý pracovný deň.

Ako jediní v Bratislave máme klientske centrum otvorené päť dní v týždni a klientom sme k dispozícií na troch miestach - v Starom Meste, Ružinove a v Karlovej Vsi.

Ďalšie informácie
Listujte obsah posunutím