MODERNÁ SPRÁVA DOMU

Sprístupnenie kompletných informácii pre vlastníkov, znamená zásadnú zmenu pri rozhodovaní vlastníkov a otvára nové možnosti spolupráce so správcom

Moderná správa bytového domu


Spotreba vody na osobu

Stredná hodnota spotreby vody na osobu v m3 / rok. Vypočítané z dát viac ako 3 500 bytov.

Studená voda
Teplá voda

HelpDesk

Otvorené úlohy93
Vyriešené úlohy910

Počet zaevidovaných dokumentov

Počty prijatých faktúr po mesiacoch za posledných 12 mesiacov, ktoré sú pre Vás pripravené v naskenovanej forme na portáli moderná Sprava domu

Faktúry