MONITORING modernej správy domu

Len u nás máte k dispozícií komplexný monitoring domu, nepretržite a lacno

Zabezpečiť vlastníkom bezpečnosť, komfort a hospodárnosť je cieľom našich aktivít. Technológie 21. storočia poskytujú správcovi vhodné nástroje pre flexibilné zabezpečenie týchto cieľov za minimálne náklady.

Vlastníkom bytov ponúkame vlastné integrované riešenia pre monitoring spotreby tepla, studenej a teplej vody na odberných miestach. V prípade domových kotolní ponúkame nepretržité sledovanie stavu technologických zariadení. Súčasťou monitoringu je SMS notifikácia pri poruchách. Od roku 2020 budujeme vlastnú rádiovú sieť pre dátové prenosy v rámci Bratislavy. Súčasťou rozvoja privátnej siete je vlastný vývoj zberu a spracovania údajov zo senzorov na domoch.

Non-stop monitoring prevádzky kotolní

Vďaka diaľkovému monitoringu prevádzky domových kotolní s SMS notifikáciu sme schopní identifikovať poruchy skôr ako v bytoch prestane tiecť teplá voda alebo vychladnú radiátory. Z analýzy zozbieraných dát vieme hospodárnejšie nastaviť vykurovacie krivky a parametre kotolne.

Každé cca 2 minúty automaticky kotolne odošlú monitorované údaje na server dispečingu, kde algoritmus rozhodne či je potrebný zásah ľudskej obsluhy. Tú vyzve zaslaním SMS.

Kvalitný diaľkový monitoring umožní, že postačuje ak obsluha kotolne osobne vykonáva činnosť v kotolni počas vykurovacieho obdobia 1x týždenne a mimo vykurovacieho obdobia 1x mesačne. To výrazne zlacňuje prevádzku kotolne.

Dokumenty

Diaľkový odpočet spotreby energií

Diaľkové odpočty prinášajú presnosť a komfort. Odpočtári Vám nevstupujú do bytu, nie je potrené na nich čakať v určený termín. Odpočet sa vykoná bez Vás v jednom momente na všetkých odberných miestach, vďaka tomu je následné vyúčtovanie presné.

Systém centrálnych odpočtov zaznamenáva a vysiela na dennej báze spotreby vody a energií ako aj informácie o stave meradiel. Monitorované hodnoty za dom sú sprístupnené na informačnom portály.

Systém nepretržitého monitoringu Vás vie upozorniť na abnormality v spotrebe v čase Vašej neprítomnosti. To môže byť užitočné, ak ste na dovolenke alebo byt prenajímate.

V roku 2022 sme uskutočnili odpočet pre vyše 10.000 priestorov. Medzi iným aj v 140 SMART bytoch v Zlatom krídle a v cca 500 priestoroch v projekte Jégého alej.

HelpDesk