PORTÁL modernej správy domu

Len u nás máte prístup ku kompletnej dokumentácii domu vždy, keď to potrebujete

Naším poslaním je zveľaďovanie majetku vlastníkov domu. Zo skúsenosti vieme, že na domoch, kde sú vlastníci priebežne informovaní a majú možnosť jednoducho nazrieť do agendy domu, sú bytové domy vo výrazne lepšom stave a obyvateľom sa lepšie býva.

Preto sme vyvinuli pre vlastníkov nástroj slúžiaci na tri dôležité úlohy: bezproblémový prístup k informáciám o dome/byte, efektívne prijímanie rozhodnutí na domových schôdzach a kontrolu plnenia rozhodnutí.

Bezprostredné zverejňovanie informácií a dokumentov

Z tohto dôvodu ponúkame vlastníkom prístup do informačného portálu, v ktorom majú prístup ku kompletnej dokumentácii domu. Bezprostredne skenujeme zmluvy, faktúry, zápisnice, cenové ponuky, revízie, rozhodnutia vlastníkov a ďalšiu dokumentáciu domu a sprístupňujeme ju na portáli. K dispozícii vlastníci majú už viac ako 30 000 dokumentov. Denne pridávame do portálu v priemere 50 nových dokumentov. Sú dni, keď do systému pribudne vyše 100 nových dokumentov.

  • Zmluvy
  • Zápisnice
  • Revízie
  • Výpisy
  • Faktúry
  • Cenové ponuky
  • Dokumentácia
  • Ostatné dokumenty
Dokumenty

Platforma na prípravu efektívnych domových schôdzí a kontrolu plnenia rozhodnutí

Okrem priebežnej informovanosti vlastníkov o finančných tokoch domu, predpisoch za byt a úhrade poplatkov sú pre zveľaďovanie domu dôležité efektívne domové schôdze.

Platforma portálu umožňuje v predstihu prediskutovať program a návrhy schôdze pre ľudí, ktorí majú záujem napr. o odkomunikovanie cenových ponúk. Vlastníci majú čas a priestor na premyslenie rozhodnutí. Na schôdzi sa rozhodnutia príjmu. Takto pripravené stretnutia vlastníkov trvajú kratšie a sú efektívnejšie.

HelpDesk

Nástroj na jednoduchú komunikáciu so správcom

Portál šetrí vlastníkom čas ponukou viacerých možností zjednodušenia komunikácie, napr. nahlásenie zmeny počtu osôb užívajúcich byt, ako aj pri zadávaní trvalého príkazu v internet bankingu pomocou QR kódu alebo zverejňovaním oznamov o výmene vodomerov.

Prostredníctvom informačného portálu je možný prístup do HELPDESK. Tento nástroj otvára ďalšie možnosti k spokojnému bývaniu.

História